סיום מסכת שבת של דף היומי

Experience The Joy and Meaning 
 of Shabbos With Shabbos.

Group 49@2x.png
Group 3@2x.png
Sign up today

 סיום מסכת שבת של דף היומי

Experience The Joy and Meaning 
 of Shabbos With Shabbos.

Sign up today
Group 17@2x.png

A Complete Video Series

Group 50.png

Featuring

Group 34@2x.png
Sign up today!
Component 1 – 1@2x.png

As we celebrate the Siyum of Daf Yomi

on מסכת שבת let’s elevate our Shabbos through understanding the deeper meaning of the

תפילות, זמירות and הנהגות of Shabbos.

August 8  מוצש״ק פרשת עקב

Group 44@2x.png

Featuring

Group 35@2x.png
Join Live